•   Sobota, 25 maja 2024
Porady

Monika Perkowska: każda ważna dla dziecka osoba ma na nie wpływ

Zachowanie dzieci jest warunkowane przez wiele aspektów. Monika Perkowska, psycholog i terapeuta dzieci i młodzieży oraz ekspert Niania.pl, wyjaśnia, jaki wpływ na zachowanie najmłodszych mają nianie oraz koledzy i koleżanki.

Jak wielki wpływ niania ma na wychowanie i zachowanie dziecka?

Im więcej czasu niania przebywa z dzieckiem, tym większy wpływ będzie miała na jego wychowanie. Każda osoba dorosła, ważna dla maluchów, modeluje ich zachowanie, przekazuje wartości i poglądy. Dlatego ważne jest, aby rodzice i niania mieli wspólne ustalenia dotyczące zasad wychowania i często rozmawiali o sytuacjach dnia codziennego. 
 

Co robić, gdy naszym zdaniem niania za bardzo ingeruje w wychowanie dziecka?

Jeśli niania podważa nasz autorytet, zmienia zasady, bądź zobowiązuje dziecko do zachowania tajemnicy przed rodzicami, koniecznie powinniśmy spotkać się na wspólną rozmowę i jasno określić, że nie zgadzamy się na takie postępowanie. W trakcie dialogu na pewno zorientujemy się, jakie są nasze odczucia względem słów użytych przez nianię i zdecydujemy, czy nadal jesteśmy zainteresowani współpracą. Za każdym razem, gdy zauważamy, że opiekun celowo łamie ustalone reguły, powinniśmy szczerze porozmawiać na ten temat. Kluczem do sukcesu we współpracy z nianią jest bowiem szacunek wobec siebie i ustaleń, które zostały określone.

Jakie zachowania pociechy powinny nas niepokoić?

Na pewno warto zwrócić uwagę na każde zachowanie dziecka, które odbiega od normy i zmieniło się w sposób nagły. Mogą to być koszmary nocne, zaburzenia odżywania, wydalania, czy lęk przed niektórymi osobami. Oczywiście, im starsze dziecko, tym łatwiej po prostu porozmawiać, jak się czuje podczas czasu spędzonego z nianią. 
 

Jak oduczyć dziecka złych przyzwyczajeń?

Oczywiście, jeśli niepokoi nas jakiekolwiek zachowanie dziecka i wydaje się odbiegać od normy, powinniśmy skonsultować się z psychologiem dziecięcym i poprosić o diagnozę, ponieważ rozwiązania proponowane przez specjalistów nie są takie same dla wszystkich rodzin i dzieci. Warto jednak wspomnieć, że tzw. złe przyzwyczajenia trwają najczęściej dłuższy czas, więc wymagają pracy ze strony rodziców i dziecka również czasu. Zawsze jest to proces, którym kieruje specjalista. 
 

Czy zabronić dziecku kontaktu z równieśnikami, którzy dają mu zły przykład?

Zabronienie spotykania się z określonymi rówieśnikami zawsze wywołuje sprzeciw naszego dziecka. Pamiętajmy, że my jako rodzice widzimy określony fragment zabaw dzieci i niekiedy możemy zbyt pochopnie wnioskować. Najważniejsze jest to, jak nasze dziecko czuje się z koleżankami i kolegami - aby się tego dowiedzieć, po prostu zapytajmy, porozmawiajmy o tym. Spokojnie możemy też zapytać dziecko, co myśli o zachowaniu się rówieśników, uprzedzać o konsekwencjach trudnych zachowań. Dziecko powinno przy naszej pomocy starać się rozpoznawać, które relacje z ludźmi są dla niego rozwijające i bezpieczne, a które nie. 

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz ⇾