•   Niedziela, 16 czerwca 2024
Wyprawka

Jak wybrać najlepszy plecak dla dziecka?

W Internecie jest wiele zasobów, które mogą pomóc w wyborze odpowiedniego plecaka dla dziecka. Różne portale ostrzegają, jak niebezpieczna może być torba. Co to robi dla dziecka i jak zapobiec temu, aby to się nie powtórzyło

Artykuły te są niewątpliwie prawdziwe, ale warto spojrzeć na temat z szerszej perspektywy.

Czy plecak może zmienić postawę dziecka lub odwrotnie?

Wiele badań naukowych dotyczyło wpływu plecaków na postawę ciała dzieci. Wykazały one, że istnieje związek między biomechaniką ciała, plecakiem noszonym przez osobę badaną i jej wagą.

Dzieci, które noszą plecaki o wadze przekraczającej 10% ich masy ciała, mają tendencję do niższej lordozy lędźwiowej i niższego ustawienia kości krzyżowej w porównaniu z tymi, które noszą lżejsze plecaki.

Plecak noszony na jednym ramieniu może wpływać na kształt odcinka piersiowego kręgosłupa.

Wyniki tych badań są oczywiste. Trzecie prawo Newtona mówi, że każda siła zewnętrzna (w tym przypadku ludzkie ciało) działająca na ciało powoduje reakcję w tym ciele. Trudno więc sobie wyobrazić, że ważący więcej niż plecak plecak nie będzie oddziaływał na ciało.

Czy plecak może powodować ból

Badania wykazały korelację pomiędzy bólem pleców a wagą plecaka u dzieci.

Ze względu na mniejszą masę ciała, młodsi uczniowie, a zwłaszcza dziewczynki, są bardziej podatni na ból. Stwierdzono również, że dziewczęta mają zazwyczaj cięższe plecaki niż ich koledzy.

Dzieci, które nosiły cięższe plecaki były częściej nieobecne w szkole, wykazywały mniejszą aktywność fizyczną i częściej korzystały z usług chiropraktyka. Stosowanie tylko jednej lub dwóch uprzęży do plecaków nie różniło się znacząco.

Co to jest ból?

Ważne jest, aby wspomnieć o definicji bólu w tym miejscu. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, ból jest "postrzeganiem sytuacji przez mózg".

Jest to ważny fakt, aby zrozumieć wyniki poniższego badania. Dzieci cierpiące na ból pleców podały, że 34% z nich ograniczyło swoją aktywność, 14% używało leków przeciwbólowych, a 82% uważało, że ich plecak spowodował lub pogorszył ich ból.

Wyraźnie widać, że tylko 1/3 respondentów uważa, że ból jest na tyle silny, że ogranicza ich aktywność. Jednak aż 4/5 respondentów uważa, że to plecaki stanowią problem.

Czy istnieje jeden tornister, który jest odpowiedni dla każdego dziecka? https://edukole.pl/powrot-do-szkoly/srkl/czy-istnieje-jeden-tornister-ktory-jest-odpowiedni-dla-kazdego-dziecka.html

Plecak szkolny

Jakie są inne przyczyny powstawania bólu pleców? - dolegliwości

Ludzkie ciało to nie tylko mięśnie i szkielet. Obejmuje ono również inne układy. Naukowcy sprawdzili wpływ wagi plecaka na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy w jednym badaniu.

Okazało się, że jedynym sposobem na uzyskanie reakcji w postaci zwiększonego ciśnienia krwi i przyspieszonego oddechu było noszenie plecaka, który ważył 10,5% wagi badanego. Efekt był najsilniejszy przy wadze 13% masy ciała badanego. Oznacza to, że maksymalne zalecane obciążenie dla dzieci i młodzieży wynosiło 8%.

Jak ciężki powinien być plecak?

W literaturze wielokrotnie pojawia się stwierdzenie, że 10-15% maksymalnej wagi plecaka dziecięcego powinna stanowić waga ciała.

Zalecenia te przyjął również polski Główny Inspektorat Sanitarny. W literaturze pojawiają się jednak sprzeczne wnioski. Zalecane obciążenie szkolne dla dzieci w wieku od 5 do 20 lat wynosi od 5% do 20% masy ciała. Nie ma dowodów na powiązanie wagi plecaka z bólami pleców.

Zgłaszane dolegliwości mogą być związane z obiektywną wagą plecaka, czasem dojazdu do szkoły, postawą ciała, płcią. Inne czynniki, takie jak socjoekonomiczne lub demograficzne, mogą również przyczyniać się do dyskomfortu związanego z noszeniem plecaka.

Badania sugerują, że uczniowie dostrzegają związek między wagą plecaka a czasem korzystania z niego, postawą ciała, bólem i obiema tymi cechami. Oznacza to, że samo zmniejszenie ciężaru plecaka może nie wystarczyć do wyeliminowania dyskomfortu związanego z jego noszeniem.

Jak ciężki jest plecak Twojego dziecka?

Wyniki ankiety są fatalne. Większość rodziców (96%!) 96% rodziców nigdy nie sprawdziło wagi plecaka. Co więcej, 34% z tych, którzy nigdy nie widzieli zawartości plecaka swojego dziecka, nigdy nie sprawdzili jego wagi.

Czy tylko waga ma znaczenie?

Gazety, czasopisma i organizacje zawodowe podają alarmujące dane o rosnącej częstotliwości występowania bólu pleców u dzieci w wieku szkolnym.

Jako jeden z głównych czynników przyczyniających się do tego zjawiska uznaje się fakt, że plecaki są ciężkie. Twierdzenie to opiera się na modelu biomechanicznym, który mówi, że niedojrzały kręgosłup nie jest w stanie wytrzymać obciążeń mechanicznych, jakie niesie ze sobą tornister. Niestety, nie ma wystarczających dowodów na poparcie tego założenia.

Literatura sugeruje coś wręcz przeciwnego. Czynniki psychologiczne i społeczne mogą mieć większe znaczenie w wyjaśnianiu bólu u dzieci. Można więc wnioskować, że ból pleców u dzieci (jak i u dorosłych) powinien być rozpatrywany z perspektywy modelu biopsychospołecznego.

Czy muszę ważyć plecak mojego dziecka przed zakupem?

Nie muszę. Mam jednak pewną kontrolę nad tym, co znajduje się w środku. Jeśli plecak wydaje się ciężki, ostrzegam moje dziecko z miłością, że jego obowiązkiem jest trzymanie go w tornistrze przez cały dzień. Ja tego nie robię!

Dzieci będą angażować się w działania spontanicznie, nie martwiąc się o konsekwencje. Podnoszenie kuzyna lub toczenie ciężkich kamieni podczas wakacji sprawiło mi wiele radości.

To jest naturalne. To jest naturalne. Podnoszenie ciężarów stymuluje receptory czucia głębokiego. Co więcej, pokonywanie trudnych zadań pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości. Chcesz wychować pewnych siebie i silnych dorosłych. Zacznij od małych rzeczy. Ucz odpowiedzialności, buduj siłę i charakter.

Dorosłość nie pozwala na wręczanie medali czy noszenie teczki. Profesor O'Sullivan w jednym ze swoich wykładów stwierdził: "Najlepszą rzeczą, jaką możemy dać naszemu dziecku, jest dodanie kamienia do jego plecaka."

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz ⇾